V&D nasveti

Nasveti za svetlo, mirno in varno prihodnost.

6 razlogov zakaj je zlato pomemben strateški del naložbenega portfelja

6 razlogov zakaj je zlato pomemben strateški del naložbenega portfelja

Zlato je odlično dopolnilo delniškim, obvezniškim in široko zastavljenim portfeljem. Kot hranilec vrednosti, ščit pred sistemskimi tveganji, razvrednotenjem valute in inflacijo zlato ob zmanjšanem tveganju zviša donosnost portfeljev, hkrati pa zagotavlja likvidnost za pokrivanje obveznosti v času pretresov na drugih trgih.