Splošni pogoji uporabe spletne strani

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Lastnik in administrator spletne strani www.investicijsko-zlato.si  in vseh podstrani te spletne strani (»Spletna stran«) je podjetje V&D ZLATO d.o.o.

V&D ZLATO je imetnik vseh avtorskih pravic vseh vsebin, objavljenih na Spletni strani.

Gradiva na Spletni strani ni dovoljeno brez našega predhodnega pisnega soglasja uporabljati v javne ali poslovne namene. Kakršna koli uporaba teh vsebin (kopiranje, distribuiranje, prikazovanje, objavljanje, preoblikovanje ipd) brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja V&D ZLATO ni dovoljena. Vsaka nepooblaščena uporaba teh vsebin predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

Spletna stran je namenjena zgolj informiranju, ki v nobenem primeru ne predstavlja naložbenega nasveta ali podlage za podobne odločitve uporabnika te Spletne strani. Podjetje V&D ZLATO d.o.o. ni odgovorno za morebitno škodo (sedanjo ali prihodnjo, posredno ali neposredno) ali izgubljeni dobiček, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe te Spletne strani. V&D ZLATO svetuje, da se uporabnik te spletne strani pred nakupom plemenitih kovin posvetuje z usposobljenimi strokovnjaki podjetja V&D ZLATO.

Pretekli podatki o vrednostih in donosih plemenitih kovin ne zagotavljajo enakih vrednosti v prihodnosti. V&D ZLATO d.o.o. ne odgovarja za pravilnost in točnost vsebin, podatkov, informacij na Spletni strani  ter vsebin na povezanih spletnih medijih, objavljenih na Spletni strani, še zlasti ne odgovarja za mnenja, informacije, navedbe o bodočem gibanju cen plemenitih kovin.

Z vstopom na Spletno stran obiskovalec potrjuje, da je s temi splošnimi pogoji seznanjen, da z njimi soglaša in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Podjetje V&D ZLATO si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te pogoje uporabe spletne strani.